Assetmanagement

Assetmanagement is een functionele benadering van infrastructuur en omgeving om van daaruit de "assets" zo goed en kosten efficiënt mogelijk te beheren en te onderhouden. Prestaties, risico's en uitgaven gedurende de levensduur zijn daarmee verbonden. Assetmanagement is daarmee een gestructureerde werkwijze om het areaal efficiënt te beheren.
Op deze manier ontstaat er kennis over de toestand van het areaal, de risico's zijn zichtbaar en de kosten worden bij goed management en beheer geminimaliseerd.
Ook kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt met aanvaardbare risico's ten opzichte van de beschikbare budgetten.

Hans ten Boom heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van risicogestuurd beheer en onderhoud op alle niveaus, inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context, vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen. Hans ten Boom heeft affiniteit met verandermanagement.