Coaching

Hans ten Boom coacht individuen en deelt kennis door middel van workshops en het geven van presentaties op het gebied van onderstaande specialismen.

* assetmanagement
* verandermanagement in de infrastructuur
* riscicogestuurd inspecteren/analyseren
* voegovergangen/opleggingen

Doceren

Hans ten Boom is docent Risico gestuurd Infra Beheer en Onderhoud bij de Betonvereniging. Te weten:

- Inspectie en Beheer Kunstwerken niveau 3/Advies / rapportage
- Het inspectiekader van RWS
- Instandhoudingsinspectie, ten behoeve van het tijdig onderkennen van risico's en het vertalen daarvan in beheersmaatregelen voor het borgen van het langere termijn functioneren en presteren.
- Life cycle assessment (LCA, Life Cycle Management (LCM) en Life Cycle Cost (LCC)
- Assetmanagement; risico gestuurd infrabeheer
- Bruggen, Algemeen
- Specifiek module voegovergangen en opleggingen