Inspectie Platform

Inspectieplatform Task Force Member Bestuur lid vanaf januari 2014 - heden te Houten. NVDO Inspectieplatform: het platform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties. Het kennisniveau verschilt tusen opdrachtgever en opdrachtnemers, waardoor vaak miscommunicatie ontstaat ten kosten van de inspecties. Om de inspecties binnen beheer en onderhoud op een hoger niveau te brengen, dient het kennisniveau meer op één lijn te komen. Niet alleen zijn er verschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Ook zijn deze verschillen merkbaar bij opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling. Er is dus nog geen uniforme aanpak waardoor inspecties soms enorm afwijken. Middels een Task force van NVDO Inspectieplatform wordt o.a. aan uniformiteit gewerkt. Daarnaast wordt er samen een invulling gegeven op welke wijze de doelstellingen bereikt kunnen worden.

Een van de andere speerpunten die het platform op dit moment heeft gedefinieerd zijn:

1. Certificering van bedrijf en/of individuele personen.

2. Vaststellen minimale kwaliteit van eisen aan 3 soorten inspecties:

- regulering van inspectiemethodieken
- minimaal 3 niveaus voor inspecteurs aanbieden
- zorgdragen dat bedrijven de vraag uit de markt voldoende kunnen bedienen
- bevorderen bewustwording bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over nut en noodzaak van goed onderbouwd B&O.

PVO (Platform Voegovergangen en Opleggingen)

Hans ten Boom is een specialist in voegovergangen en opleggingen. Hij kan gerichte technische inspecties uitvoeren aan voegovergangen en opleggingen bij kunstwerken. Indien gewenst worden de resultaten verwerkt inclusief een onderhoud en/of reparatie aanbeveling.

Hans was lid van het PM team Platform Voegovergangen en Opleggingen van september 2008 - juli 2013 SBR CURNET te Delft.

DMV

Hans ten Boom was partner van DMV Consulting 2007 - 2010.

Van 2007-2010 was Hans bij DMV specialist in voegovergangen en opleggingen. Complexe projecten met betrekking tot gerichte inspecties van voegovergangen en opleggingen: van pre-contractuele fase, de contractuele fase inclusief voorbereiding, uitvoering, afhandeling, de nazorg en de contractuele afsluiting van projecten.