Missie

Open en transparant en op een onafhankelijke wijze adviseren, danwel ondersteunen op managementnivo, opleiden en/of coachen op het gebied van de kernactviteiten, waaronder assetmanagement infra en risicogestuurd infrabeheer, waarbij duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.